Rijksoverheid – Van A naar Beter

Werkzaamheden leveren vaak extra verkeershinder op. Door slimme planningen en goede voorlichting probeert Rijkswaterstaat de overlast tot een minimum te beperken. ~ vananaarbeter.nl

Missie

De Rijksoverheid is continu bezig met het onderhouden, repareren of verbeteren van de wegen. Dit kan soms tot vertragingen en files leiden.

Om mensen te waarschuwen voor mogelijke vertragingen en files, gebruikt de Rijksoverheid verschillende banners. Deze banners dienen als waarschuwing voor o.a. chauffeurs, zodat zij weten of ze eerder op weg moeten gaan of een alternatieve route moeten nemen.

Deze banners zijn helaas niet langer online, omdat de campagne is afgelopen.